Roche'a Soruşturma


Açıklama: Rekabet Kurumu, ilaç firması Roche hakkında yurtıdışına ilaç satışını yasaklaması hakkında bir sözleşme imzalattığı gerekçesiyle soruşturma açtı.
Kategori: Sağlık
Eklenme Tarihi: 06 Temmuz 2017
Geçerli Tarih: 05 Ağustos 2020, 10:24
Site: Önce Haber
URL: http://www.oncehaber.com/haber/7661-roche39a-sorusturma.htmlRekabet Kurumu (RK), rekabeti engelleme ve hâkim durumun kötüye kullanılma şikayetine ilişkin 2010'da soruşturma açılmasına gerek görmediği kararın  Danıştay tarafından bozulması sonrası Roche Müstahzarları hakkında soruşturma başlattı.

REKABET KURUMU'NUN AÇIKLAMASI


RK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Roche Müstahzarları, ürün satışında bulunmak için yurtdışına satış yasağı düzenlemesini içeren sözleşmenin imzalanmasını şart koştuğu, bu şartı kabul etmeyen Co-Re-Na Ecza Deposu'na 2010 yılından itibaren mal vermeyi reddettiği, anılan depoya diğer ecza depolarının Roche ürünlerini satmasına engel olduğu, bu çerçevede dört ve altıncı maddeleri kapsamında Rekabet Kanunu'nu ihlal ettiği iddialarını içeren başvuruyu,  Danıştay 13. Dairesi'nin kararı üzerine yeniden değerlendirdi" görüşüne yer verildi.

KURUMLA İLGİLİ ŞİKAYET 2010'DA REDDEDİLMİŞTİ


Kurum ilgili şikayetin 2010'da reddine karar verildiğini ancak bu kararın  Danıştay 13. Dairesi'nin, 16 Aralık 2016'daki kararı ile iptal edildiğini de belirterek, söz konusu iddiaların tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiğini açıkladı.